Biör Olofsson

Biör föddes omkring år 1590 troligtvis på gården Röör i Väse socken, Värmlands län. Hans fader var Bonden Olof Algutsson. Namnet på hans moder är inte känt.

Han var bonde på gården Röör i Väse socken.

Namnet på hans hustru är heller inte känt.

Ej heller när han avled.


Källor:

  • Bo Lindwalls uppställning över skalden Nils Ferlins anfäder.
  • Kenneth Mossbergs uppställning över "Glumserudsanor från Wäse socken i Värmland".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-09-04