Sone Jonsson

Sone var född i Glumserud, Väse socken, Värmlands län. När han föddes är inte känt. Hans föräldrar var bonden Jon Håkansson och hans hustru.

Han var bonde i Glumserud och slöt år 1497 förlikning om marker i Glumserud med sin syster Kristin i Snårstad, Alsters socken, Värmlands län.

Namnet på Sones hustru är inte känt.

Sone avled troligen i Glumserud i Väse socken. När han avled är inte känt.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-07-04