Håkan Andorsson

Håkan var född i Glumserud, Väse socken, Värmlands län. När han föddes är inte känt. Hans föräldrar var bonden Andor och hans hustru.

Han var bonde i Glumserud.

Namnet på Håkans hustru är inte känt.

Han avled år 1430, troligen i Glumserud i Väse socken.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-07-04