In English - På Engelska
Staffan Månsson

År 1733, den 16 mars, föddes Staffan på en av gårdarna i Flatvik i Östra Fågelviks socken, Värmlands län. Han var son till bonden Måns Johansson och hans hustru Ingiärd Eriksdotter.

Vid 26 års ålder, den 1 januari 1759, gifte han sig med änkan Kierstin Larsdotter ifrån Mosserud i Alsters socken, Värmlands län. Efter vigseln flyttade Staffan hem till Kierstin i Mosserud. Med tiden blev han kyrkvärd i Alsters kyrka.

I mars månad år 1806 blev han änkling, sedan hustrun avlidit. Gården hade då övertagits av dottern Ingerid och hennes make Olof Gunnarsson.

Staffan bodde kvar i Mosserud till sin död i början av februari månad år 1810. Han var då 77 år gammal. Begravningen skedde den 4 februari.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-17