In English - På Engelska
Lars Nilsson

Lars föddes på gården Måsserud i Alsters socken, Värmlands län, den 11 juni år 1702. Hans föräldrar var bonden Nils Månsson och hans hustru Gunila Larsdotter.

När han, den 10 november år 1723, gifte sig med pigan Ingri Svensdotter bodde han ännu i Måsserud.

Vid faderns död år 1749 övertog Lars bruket av gården.

Han bodde i Måsserud till sin död den 21 augusti år 1769. Han var då 67 år gammal. Begravningen skedde den 27 augusti.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-17