In English - På Engelska
Swen Larsson

När och var Swen föddes är inte känt.

År 1692 bodde han och familjen på gården Forsnäs i Alsters socken, Värmlands län.

Åtta år senare, år 1700, hade familjen flyttat till gården Mällsjö i samma socken.

Hans vidare leverne är inte känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-17