In English - På Engelska
Lars Larsson

Mycket lite är känt om Lars. Hans namn är känt genom noteringar vid dottern Gunila Larsdotters död år 1723. Han var gift med Marit Larsdotter. Noterat är också att han år 1677 bodde i Sunne, Värmlands län. Hans vidare leverne är inte känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-17