In English - På Engelska
Jon Tortensson

Jon föddes år 1655 på gården Silkesta i Väse socken, Värmlands län. Hans föräldrar var Bonden Torsten Jonsson och hans hustru Kerstin Håkansdotter.

Efter sex år i tjänst som dräng på gården Prästgården i samma socken, återvände han till fädernegården. Där bodde han till år 1688, då han ingick äktenskap med Karin Svensdotter från gården Södra Mon i samma socken. Efter äktenskapet flyttade Jon till hustrun i Södra Mon.

Enligt en anteckning i Kyrkböckerna i Väse socken, vet vi att Jon var kunnig i läsning.

Han bodde på gården Södra Mon till sin död, den 16 januari år 1730. Han hade då uppnått en ålder av 74 år. Begravningen skedde den 25 januari.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-08-04