In English - På Engelska
Jon Månsson

Han föddes år 1663 troligen i Alsters socken, Värmlands län.

År 1700 var han redan gift med Britta Ersdotter. De bodde detta år på gården Sjöstad i Alsters socken.

Han bodde på och brukade gården i Sjöstad tills han, den 20 oktober år 1743, avled 80 år gammal. Han begravdes den 5 november.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-23