Sven Larsson

Sven föddes år 1618 i Prästgården i Varnum vid Kristinhamn, Värmlands län.

Han var gift med Marit Månsdotter och blev med tiden bonde i Södra Mon i Väse socken, Värmlands län.

Han avled i Södra Mon i Väse socken, den 21 juli 1709, 91 år gammal.


Källor:

  • Kenneth Mossbergs uppställning över " Glumserudsanor från Wäse socken i Värmland".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-08-03