In English - På Engelska
Per Einardsson

Han föddes år 1704, troligen i Bro socken, Värmlands län.

Han blev, såsom troligen även hans far, bonde. Åren omkring 1744 bodde han med sin familj på gården Västra Bråten i Bro socken. Han var då redan gift med sin hustru Malin Aumundsdotter. Var och när de gifte sig är ännu inte känt.

Senare flyttade familjen till gården Åtorp i Eds socken, Värmlands län. Enligt kyrkböckerna i Eds församling är det dokumenterat att de bodde i Åtorp år 1764.

Någon gång före år 1777 flyttade de från Åtorp till gården Dalen under Västra Segmon i samma socken.

I november månad år 1783 blev han änkling då hustrun avled i "hetsig feber".

Per bodde kvar i Dalen till sin död, den 4 september 1790, 86 år gammal. Han avled av "ålderdomssvaghet".


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-12-14