In English - På Engelska
Anders Jönsson

Anders föddes år 1724 troligen i Eds socken i Värmlands län.

År 1749 bodde han på gården Stora Häggvik i Eds socken. Denna gård kan ha varit hans fädernegård. [Karta]  

Den 22 oktober samma år, 1749, gifte han sig med pigan Catharina Jansdotter från en av gårdarna i Kållerud i samma socken. Efter vigseln flyttade Catharina till Anders på Stora Häggvik.

Anders brukade gården Stora Häggvik till omkring år 1794, då gården övertogs av äldste sonen Sven. Året innan, i augusti år 1793, hade han blivit änkling då hans hustru gått bort i rödsoten.

Anders bodde kvar på Stora Häggvik till sin död, den 28 oktober 1810. Han var då 86 år gammal och avled av ”Ålderdomsbräcklighet”. Begravningen skedde den 4 november.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-08-29