In English - På Engelska
Bengt .........

Väldigt lite är känt om Bengt.

År 1695 bodde han med sin hustru på gården Folsbråten i Frykeruds socken, Värmlands län.

Var och när han dog är inte känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-01-21