In English - På Engelska
Bryngel Håkansson

Bryngel föddes på 1660-talet troligen i en av gårdarna i Lene i Frykeruds socken, Värmlands län. [Karta]  

Han var gift tre gånger.

Han gifte sig första gången år 1686 i Lene i Frykerud. Det finns inga noteringar i kyrkböckerna vad hans första hustru hette. Hon avled före år 1692. Ett troligt barn från detta äktenskap är känt.

Den 27 september 1692 gifte han sig i Lene med Ingebor Elofsdotter. Hon blev hans andra hustru. Även hans andra hustru avled tidigt.

Bryngel gifte senare om sig för tredje gången. Denna gång med Ingri Månsdotter. Även hon var avliden när husförhörslängderna i Frykeruds socken startar år 1725.

I Kils Häradsrätt den 28 Januari 1711 står följande att läsa: "för dett Bryngel Håkansson i Lene ... ... Januarj slagit sin granne Per Erikson ibid, 4 (ben?) och bladslag i huvudet samt honom hårdragit, "
Senare i målet nämns en nämndeman som kollat skadorna och böter som Bryngel fick betala.

Han bodde i Lene till sin död omkring år 1726.


Barn med sin första hustru:

  • Anna, * 5 januari 1691, Frykerud.

    Barn med sin tredje hustru, Ingri Månsdotter:

  • Marit, * 15 februari 1708, Frykerud.
  • Ingri, * 17 juni 1712, Frykerud.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2015-12-28