Ulvsby IF

Ulvsby IFIdrottsföreningen Ulvsby IF kommer från Alsters socken strax norr om Karlstad. Föreningen har anor tillbaka till 1920-talet då den, år 1924, började som Skidklubb och sedermera 1927 ombildades till Idrottsförening.

Min morfar, Gunnar Modahl var mycket aktiv i föreningen från dess början och var bl a kassör i föreningen under många år. Föreningen verkar alltjämt med ett flertal verksamheter bl a skidor och fotboll.

I Ulvsby IF's tidning "Vargtjutet" är följande historiska tillbakablick införd i numret som kom i november 1994:

"Det är i år 70 år sedan den första idrottsverksamheten i Ulvsby finns beskriven, Ulvsby skidklubb bildades.

Vad jag vet så finns det inga protokoll som bevisar det. Däremot så finns det en kassabok från 1924 fram till 1926 varefter föreningen bytte namn till Ulvsby Idrottförening vid ett möte den 15 februari 1927 och därmed breddades verksamheten till att förutom skidor även omfatta allmän idrott. Årsavgiften bestämdes till 2 kronor och som inträdesavgift om 1 krona. Vid årsmötet den 25 november 1928 beslöts att inköpa en kronometer för att bättre kunna sköta tidtagningen vid tävlingar.

Stig Söderholm"


Klicka för att förstora!

Prisutdelning i Ulvsby Ordenshus i samband med en skidtävling våren 1927.

Stående i profil som femte person från vänster står min mormor Ellen Modahl.
Som tredje person längre till höger om henne och med ett litet barn på sin arm
står min morfar Gunnar Modahl. Barnet på Gunnars arm är min mor Brita Modahl.

Snett framför min mor Brita, mot prisbordet räknat, står gossen John Widén.
Han bodde i granngården i Mosstorp.


I maj-numret av "Vargtjutet" från 1995 ges följande tillbakablick:

"Vi redovisar här lite bakgrundsmaterial och fakta kring fotbollens första stapplande steg i föreningen.

I protokollet från den 17 januari 1932 valdes sektioner för fotboll, bandy, skidor, allmän idrott och terräng- och orienteringslöpning. För anskaffning av idrottsplan bestämdes att Ulvsby Idrottsförening och Ulvsby Bollklubb skulle samarbeta.

NYA DRÄKTER
I protokollet från den 27 maj 1932 var huvudfrågan att inköpa dräkter till föreningens fotbollslag. Till kommité valdes Gunnar Modahl, Karl Stål, Erik Mellkvist och Nils Eriksson. De fick i uppdrag att ordna inköpet av dräkter till två lag. För det ena laget valdes grön- och svartrandiga tröjor och svarta byxor. Till det andra laget valdes vit- och grönrandiga tröjor och svarta byxor. Dessutom beslöts att inköpa knäskydd till målvakt och en boll till B-laget.

PLANARRENDE
Vid ett möte den 30 maj 1933 beslöts att arrendera plan på 10 år av John Widén, Mosstorp, för en kostnad av 35 kr per år. Till lagledare valdes Hugo Andersson. Vid ett möte den 14 augusti 1934 beslöts att ej fortsätta men planfrågan vid Mosstorp.

Stig Söderholm"

Till Ulfsvby IFs Hemsida www.ulvsbyif.se.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-02-06