Huldas third letter

Huldas third letter


Huldas third letter in original, side 1 and side 2.


(no date):

Dear Hjalmar!

You ask me how long you can stay, I don´t know what to answer you, I am afraid you might be intruding, if you only could help them with something it would be nice, ask Uncle. I guess it is to warm for you in your thick long stockings, I think you can take them off but you can decide yourself. Give the rosettes to Uncle, I have no more, one crown is enclosed do you need more I will send tomorrow we will move to the address 27 Bryggaregatan, second floor.

How is Grand mother send my best whiches I´ll write Uncle as soon as everything comes to order in a hurry, we are all well. Your mother

If you could write me and tell how your days passes, you write so bad that I really feel a shame

The same text in Swedish

(utan datum):

Kära Hjalmar!

Du frågar mig hur länge du får vara, jag vet intet ricktigt hvad jag skall svara dig, jag är rädd du kanske bara är till besvär, om du kunde jöra någon nytta så kunde det var bra fråga emmelertid Farbror. Det är väl bra varmt för dig i di här tjocka kalsongerna du kunde järna gå utan, men det känner du bäst själf. Farbror skall ha rosetterna jag har intet fler, en krona ligger emellan behöver du mer får vi skicka, i morgon flyttar vi Adressen är Bryggargatan 27, 2 tr up.

Hur mår Farmor hälsa så hjärtligt Skriver till Farbror så fort vi kommer oss i ordning, mycket brått, vi mår bra alla. Din moder

Om du kunde få skrifva litet om dagarne, du skrifver så illa att jag ricktigt skäms


Back to The Emigrant.

Copyright © Håkan Bergström, updated 2003-09-10