Huldas forth letter

Huldas forth letter


Huldas forth letter in original, side 1 and side 2.6/7 1891

My dear Hjalmar!

Welcome home again my dear child I guess you are longing to meet and talk to daddy? Best is if you travel by train directly home, then you do not have so long to walk I guess you know where number 27 is? Walk on Vasagatan up to Mästersamuelsgat. down to Munklägerg. Bryggargatan goes just beyond the railway. Yes dear we can imagine we are in America. We can see no more then 13 chimnies from factories. Black smoked stone and small wooden houses in a nice mess, a lot of noice all day around, but we also see green trees, a little summer arbour we have in the garden, and also a lot of hourses. We like it here.

Welcome home now my little nice boy.

Your mother.

P.S. If you do not have enough money please ask Uncle to lend you I will send right away. D.S.

Our best whiches to Grand mother.

we have to find out how to make things up with Uncle and Aunt for all the trouble and expences they had with you do not bring the paintings home again, if I had some nice I would send them, we will se in the future

The same text in Swedish


6/7 1891

Min snälla Hjalmar!

Välkommen hem igen mitt kära barn du längtar väl efter att få se och tala med Pappa? Bäst är väl du reser på Järnväg direkt hem, så har du ej långt att gå du vet väl var 27an är? gå fram Vasagatan till Mästersamuelsgat. ned till Munklägersg. Bryggargatan fortsätter nedom Järnvägen. Ja kära du vi kan inbilla oss vi är i Amerika. Vi ser intet mindre än 13 Fabriks skorstenar, 4 kyrktorn. Svarta nedrökta sten och träruckel i ett behagligt virvar, buller och bång hela dagen om, men vi ser också gröna träd, liten berså är det på gården, och till råga på alt en massa hästar. Vi trifs bra.

Välkommen hem nu min rara Gosse.

Din Moder.

P.S. Om du ej har Penningar så det räcker så bed Farbror låna dig så skall jag skicka med omgående. D.S.

Hälsa Farmor.

få se hur du kan gottjöra Farbror & Faster för alt besvär och omkostnad di haft för dig kom för all del intet hem med taflorna igen, om jag hade några ricktigt vackra skulle jag skicka till, vi får väl se i en framtid


Back to The Emigrant.

Copyright © Håkan Bergström, updated 2003-09-10