Wahlströms släkten

och släktskapet med vallonerna


När jag började släktforska i mitten av 1970-talet, så berättades min pappa för mig att vi i den Wahlströmska släktgrenen var ättlingar till valloner. Att vara ättling till valloner skall ju vara fint. Läs mer om Myten om vallonerna och Valloner i Sverige.

När jag forskade bakåt på den släktgrenen så fann jag tyvärr inga valloner, men det var gott om gruvdrängar och gruvarbetare. Och alla bodde och levde i Dannemora, Films och Valö socknar i norra Uppland, där det också bodde och arbetade många smeder med vallonsk härkomst. Min slutsats blev då att det nog med tidens gång smugit sig in en liten förhoppning om att vi också var ättlingar till valloner och att detta till slut blivit "en sanning".

Att släktforska på 1970-talet var inte helt enkelt. Man fick beställa micro-filmade kyrkböcker via biblioteken och titta på dessa i läsapparater. Släktforskningen gick därmed ganska långsamt och var tidsödande. Det fanns heller inte så gott om hjälpmedel för släktforskning som det finns numera, exempelvis för att kunna tyda gammal handstil. När man kom tillbaka till 1700-talet så kunde det vara ganska svårt att tyda vad som stod i kyrkböckerna och det som man fick fram var i vissa fall ganska osäkert. Numera när man har alla kyrkböcker på nätet, så har man mycket större möjlighet att t ex jämföra olika noteringar med varandra för att på så vis komma fram till lösningar hur en släkt såg ut längre bak i tiden. Detta kunde ju i vissa fall vara näst intill omöjlig på 1970-talet.

Numera kan vi ju också testa vårt DNA för att både kunna se vårt ursprung och att kunna verifiera personerna i ett släktträd. Detta är också medfört att många släktforskare har fått kontakt med varandra bl a för att de har gemensamma anor.

Just detta hände mig under hösten 2020. Det var en släktforskare som hade hittat mitt släktträd på Internet och som kontaktade mig för hans hustru och jag hade gemensamma anor på den Wahlströmska släktgrenen. En av våra gemensamma anfäder, också en av de äldsta anfäderna som jag hittat, var Maria Smedberg, född 1742 i Films socken, Uppsala län.

Släktfoskaren hade tittat lite mer på Maria Smedbergs anor och där funnit ut att hennes mormor hette Maria Gauffin och hennes far i sin tur var hammarsmeden Jacob Tomasson Gauffin i Österbybruk!

Han hade alltså hittat kopplingen till vallonerna i den Wahlströmska släktgrenen. Då stämde alltså den muntliga traditionen ändå om vallonättlingar som min pappa berättade om!

Den Wahlströmska släktgrenen har alltså via Maria Gauffin, född ca 1678, släktskap med vallonsläkten Gauffin på hennes pappas sida och till vallonsläkten Personne på hennes mammas sida.

Kanske finns det fler, ännu outforskade kopplingar, till andra vallonsläkter. Framtidens forskning får utvisa detta


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-12-24