Gravvård

tillhörande plats ? i kvarter ?
vid Dannemora kyrka i Uppsala länKlicka och förstora bilden!

Den vänstra gravvården är Hans Anderssons gravvård.
Foto, sommaren 2000
Klicka på bilden för att göra den större!


Namn

Levnad

Gravsättning

Hans Andersson

1612 - 1689

1689

Karin Simonsdotter

16?? - 1694

1694Följande text är inristad på gravvården:

HAR UNDER LIGGIA BEGRAFNE ERLIGE MAN HANS ANDERSON I PASARBY HVILKEN I HERRANOM AFSOMNADE ÅR 1689 PA SIT 77 ÅLDERS ÅHR MEN HANS HUSTRU GUDEFRÜCTIGE KARIN SIMANSDOTTER AHR PA SIT ALDRE DAR

Klicka här för att se en närbild av texten på gravvården.


Som ett ornament runt texten ovan
är följande text inristad:

THE GUDHFRÜCHTIGAS SIALAR ÅRO I GÜDHS HAND OCH INTET DODSKVAL RORER VIDH THEM, S AP III:


Dannemora kyrka


Åter till Index över gravstenar.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-05-20