Hans Andersson

Han föddes år 1612 i Norregården i Pesarby, Dannemora socken, Uppsala län. Hennes fader var Bonden Anders Matsson och hans hustru ..........

Han var gift med Karin Simonsdotter och de bodde Pesarby i Dannemora socken.

Hans avled år 1689 i Norregården i Pesarby.

Gravstenen vid Dannemora kyrka.Anteckningar ur Domboken:
  • Vid Dannemora ting 29/5 1673 uppbjöds Norregården i Pesarby.
  • Vid Dannemora ting 3/11 1676 pålades Hans Andersson i Pesarbv hans sal. broder Mats Anderssons rest till Österbv 310 daler.
  • Vid Dannemora ting 16/5 1677 begärde Mats Simonsson i Berg det Hans Andersson i Pesarby, Dannemora skulle honom samt hans syskon betala återstoden på hus och jord.
  • Vid Dannemora ting 8/9 1883: Johan Johansson i Ladugården och John Eriksson från Vattholma klandrade det fastebrev Hans Andersson uti Pesarbv på Pesarbyhemmanet fått och det återlöst från Inspektor Pels på Osterby, som det för utlagor uppbjudit. Kärandet ogillades. Hade ej Hans Andersson lånet före dem uppträtt skulle hammanet nu varit för släkten förlorat.


    Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Aina Arnarp i Strängnäs som också har Hans Andersson som anfader. Hon har i sin tur hämtat information från A. G. Holmkvists anteckningar om kyrkoherden Magnus Petris släkt från 1933. Hans material finns bevarat på Landsarkivet i Uppsala.

    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-06-26