Guns anfäders sjukdomar


Sjukdomar


Följande uppställning anger förklaringar till några av de sjukdomar
som Guns anfäder avlidit av.

Om endast en anfader har haft sjukdommen så är det länkat till personen ifråga.


SJUKDOM FÖRKLARING
Hetfeber


?

 • Länk till anfader.
 • Håll och Styng
  Lunginflammation
  Kräfta
  Cancer
  Lattabr


  ?

 • Länk till anfader.
 • Peritonitis puerp.


  Peritonitis = bukhinneinflammation.
  Puerp. = i anslutning till förlossning.

 • Länk till anfader.
 • Pneumonia ciratarol


  Lunginflammation?

 • Länk till anfader.
 • Rötfeber
  Benämning på olika i synnerhet epedemiska febersjukdommar. Med "röta" avsågs sjukliga förändringar, som sammanhänger med inflammatoriskt sönderfall, varbildning, kallbrand och förruttnelse i kroppens vävnader och vättskor.
  Rötfeber kallas också febris maligna, synochus putris och typhus.
  Vanlig i dödsböcker under och kring perioden 1821 - 1830.

 • Länk till anfader.
 • Källor:
  Information bl a från "Svenska sjukdomsnamn i gångna tider" av Gunnar Lagerkrantz, andra upplagan 1983.


  Åter till Vår Släkthistoria.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-07-31