Nattsäck


NattsäckCarl Alfred hade endast med sig en så kallad ”Nattsäck” när han lämnade Vretstorp den 2 januari 1886. Hur en ”Nattsäck” kunde se ut syns på bilden ovan och på internet ligger följande beskrivning:

Nattsäck, resväska av tyg el. läder, avsedd för sovkläder o.a. persedlar. N. omtalas redan vid 1600-talets mitt; rikt broderade n. användes under 1800-talets senare hälft men kommo sedan ur bruk.


Åter till Wretstorps Gästgivaregård.

Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2010-07-29