Håkans anfäders sjukdomar


Sjukdomar


Följande uppställning anger förklaringar till några av de sjukdomar
som Håkans anfäder avlidit av.

Om endast en anfader har haft sjukdommen så är det länkat till personen ifråga.


SJUKDOM FÖRKLARING
Bränsjuka Enligt Svenska Sjukdomsnamn i gånga tider av Gunnar Lagerkranz är bränn(e)sjuka detsamma som häftig feber vilket kan vara svårt att bestämma står det. "Det har sannolikt ofta varit fråga om olika slags infektionssjukdomar, ibland två samverkande, där smittokällan utgjorts av löss, som var vanliga bland allmoge och krigsfolk. Brännsjuka kunde således vara benämning på åtskilliga sjukdomar såsom: augustifeber, fläckfeber, fältsjuka, gallfeber, hetsig feber, höstfeber, lantvärnsfeber, nervfeber, rötfeber"

 • Länk till anfader.
 • Cerebri


  Apoplexia cerebri (medulla spinal) Propp i hjärnan (stroke)

 • Länk till anfader.
 • Colik


  Olika värk i magen och tarmarna.

 • Länk till anfader.
 • Delirium Tremens  Efter en längre tids alkoholmissbruk kan man få mer eller mindre allvarliga abstinenssymtom. Detta allvarliga tillstånd brukar kallas delirium tremens eller "dille".
  Typiskt för tillståndet är konfusion (förvirring) och skakningar (tremor). Förutom dessa klassiska symtom brukar personen i fråga vara allmänt orolig, svettas, ha hjärtklappning, växla stämningsläge och ibland se saker som inte finns (sk synhallucinationer), t ex små spindlar som kryper runt på väggarna. Dessutom kan man se epileptiska kramper i samband med detta tillstånd.

 • Länk till anfader.
 • Fraktura bosiscranii snenmonii
  ?

 • Länk till anfader.
 • Frossa  Köldrysningar, feberrysningar, frossbrytningar och kalla kårar.

 • Länk till anfader.
 • Håll och Styng Lunginflammation
  Jernfeber


  Troligen Hjärnfeber.
  Inflammation i hjärnan (och hjärnhinnan?) men troligen också namn på en form av barnförlamning.
  Moderpassion

  Sjukdommen kallades av bondfolk att ha ont i modren och har av andra fått namn som spasmer (kramper), vapeurs, nervplågor m.m.
  Plågsam känsla av kramp i magen som känns om som en boll, vilken får magen att stiga uppåt halsen och där göra en sammandragning, som hindrar både sväljandet och andningen. Uppkommer oftast vid kvinnans mensperioder men även vid svåra barnsängar m.m.

 • Länk till anfader.
 • Narblod


  ?

 • Länk till anfader.
 • Nervfeber


  Tyfus, eller nervfeber som sjukdomen förr kallades.

 • Länk till anfader.
 • Nässfeber  Flyktiga hudrodnader, vanligen orsakade av överkänslighet mot vissa födoämnen. Inte det samma som bältros.

 • Länk till anfader.
 • Pyemi  Enligt "Kortfattad medicinsk ordbok" innebär Pyemi "allmän infektion med varbildning här och var i kroppen"

 • Länk till anfader.
 • Rödsot Dysenteri
  Röt


  Med "röta" avsågs sjukliga förändringar, som sammanhänger med inflammatoriskt sönderfall, varbildning, kallbrand och förruttnelse i kroppens vävnader och vättskor. Rötfeber kallas också febris maligna, synochus putris och typhus. Vanlig i dödsböcker under och kring perioden 1821 - 1830.

 • Länk till anfader.
 • Slag

  Plötsligt inträffande medvetslöshet eller död, t ex vid hjärnblödning eller vissa hjärt- och kärlsjukdommar.
  Styng Se "Håll och Styng" ovan.
  Svartsot


  Äldre benämning på svår form av gulsot.

 • Länk till anfader.
 • Tvinsot Avtynande, försvagning, förtvining.
  Vattensot/Vattusot  Samlingsnamn för många varianter av vattensot såsom t ex hudvattensot, bröstvattensot, bukvattensot, hjärnvattensot m fl.
  Svullnader pga utgjutet vatten.

  Källor:
 • Information bl a från "Svenska sjukdomsnamn i gångna tider" av Gunnar Lagerkrantz, andra upplagan 1983.
 • Medicinalhistoriska databasen på följande adress.

 • Åter till Vår Släkthistoria.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-09-12