Bilder från gården Hösserudkullen - Bykhuset In English - På EngelskaBilder från gården Hösserudkullen

BykhusetBilden tagen år 1997.


[Boningshus] [Drängstugan] [Stallet] [Spannmålsmagasinet] [Ladugården med Logen]
[Hönshuset] [Smedjan] [Kalkhuset] [Rökstugan] [Dammen]


Åter till historiken om gården Hösserudkullen


Copyright © Håkan Bergström, granskat 1998-08-25