Bilder från gården Hösserudkullen - Dammen In English - På EngelskaBilder från gården Hösserudkullen

Dammen och den gamla brunnenBilden tagen år 1997.


[Boningshus] [Drängstugan] [Stallet] [Spannmålsmagasinet] [Ladugården med Logen]
[Bykhuset] [Hönshuset] [Smedjan] [Kalkhuset] [Rökstugan]


Åter till historiken om gården Hösserudkullen


Copyright © Håkan Bergström, granskat 1998-08-25