Hösserudkullen - Foderordningen år 1907

Foderordningen år 1907


Detta handskrivna dokument hittades på vinden i Boningshuset på gården Hösserudkullen under hösten 1998.

Det anger hur korna skulle utfordras i Ladugården och har som titel, "Foder-ordning". Lappen är daterad "Hösserud den 4-2-07".

Kanske skrevs det för att vara en nyanställd piga till hjälp innan hon kommit in helt i jobbet.Foder-ordning

1)Kl. 5 ges råghalm nek gödseln utskottas
Kl. 6 bör mjölkningen ske
vid pass 1/2 8 tiden ges hafrekorn
Vid 9 tiden ges kraftfoder
Kl. 10 ges hö och under detta samt kraftfodermålet företages rykten.
Tid 11 tiden stängs levan
Kl. 1/2 12 företages middagsmjölkning
2)Kl. 2 ges hafrehalm, vid 3 tiden gifas agnar om det finns, och gödseln utköres
Vid 4 tiden ges gröpe,
Vid 5 tiden råghalm
Kl. 6 bör mjölkning ske sedan strös nek stängs

Hösserud den 4-2-07.


Åter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-01-02