Bilder från gården Hösserudkullen - Spannmålsmagasinet In English - På EngelskaBilder från gården Hösserudkullen

SpannmålsmagasinetSpannmålsmagasinet är på tre sidor klätt med spån.
På baksidan låg den gamla isstacken.
Bilden tagen år 1990.Uppsättning av nytt spån samt målning genomfördes 1993-1995.
Bilden tagen år 1997.


[Boningshus] [Drängstugan] [Stallet] [Ladugården med Logen]
[Bykhuset] [Hönshuset] [Smedjan] [Kalkhuset] [Rökstugan] [Dammen]


Åter till historiken om gården Hösserudkullen


Copyright © Håkan Bergström, granskat 1998-08-25