Hösserudkullen - Torpet Mossängen

Torpet Mossängen

under HösserudkullenVäl dolt i skogen ligger resterna av torpet Mossängen.
Klicka på bilden för att göra den större!

När vi övertog gården Hösserudkullen år 1990 kände vi inte till att det legat ett antal torp inom ägorna. Senare fick vi dock reda på att det troligen funnits tre torp. Var dessa torp har legat kunde ingen berätta för oss. Vid våra vandringar över ägorna har vi heller aldrig stött på några lämningar.

Under sommaren 1998 fick vi ett brev som berättade att Skogsvårdsstyrelsen i Värmland-Örebro, i samarbete med bl a Länsarbetsnämnden, genomförde en länstäckande kulturminnesinventering. Bakgrunden var att många lämningar skadas i dagens mekaniserade skogsbruk och att genom denna inventering kunna skydda dessa bättre när man planerar skogliga åtgärder.

Tillsammans med brevet erhöll vi också en karta där ett av de tre torpen under Hösserud fanns utmärkt som nummer 2697. Torpet hade namnet Mossängen. Några markeringar för ytterligare torplämningar finns inte på kartorna varför vi får anta att det endast funnits ett torp tillhörande gården.På kartan är torpet Mossängen utmärkt som nummer 2697.
I kartans nedre högra hörn ligger vår gård Hösserudkullen.
Klicka på kartan för att göra den större!


Med kartan skickades också ett inventeringsformulär. Av det fick vi reda på att det som finns kvar av Mossängen endast är en torplämning.Rest av spismuren.
Klicka på bilden för att göra den större!


Vi fick också redan på att Alsters sockens Hembygdsförening hade märkt ut platsen för torpet genom den inventering av gamla torp man genomfört för ett antal år sedan. I Alsters sockens Hembygdsförening är torpet utmärkt som nummer 45.Skylten som Hembygdsföreningen satt upp.
Klicka på bilden för att göra den större!

Vägen till torpet är sedan länge igenvuxen, så för att ta sig dit får man gå över hyggen eller genom tät och snårig skog. Runt torplämningen kan man heller inte se några spår av ytterligare hus eller var de odlade sina grödor.

Av kyrkböckerna ser vi att Mossängen finns med under eget namn från år 1894. Troligt är alltså att torpet byggdes  strax innan detta år.

Den familj som flyttade in den 22 maj 1894 var arbetaren Lars Magnus Andersson Ramström och hans familj. Familjen bestod då av sju personer, Lars Magnus, hustrun Maja Olsdotter och deras fem barn i åldrarna 1 till 9 år.

Lars Magnus hade 4 år tidigare, den 17/6 1890 dömts för inbrott och stöld. Han fick avtjäna 1 1/2 års straffarbete och frigavs den 5/9 1891.

År 1895 föddes deras sjätte barn och år 1898 deras sjunde barn. Familjen bestod då av hela nio personer.  Det måste ha varit oerhört trångt och troligt är väl att de såg sig om efter annat boende. 

År 1899 flyttade familjen från Mossängen. De hade då bott där i fem år. De flyttade vidare inom socknen. Deras andra barn, dottern Apollonia Eugenia, 12 år gammal, togs in på Barnhemmet i socknen, övriga flyttade tillsammans.

Klicka för att förstora Klicka för att förstora
Sidor ur Alsters sockens församlingsbok 1896-1900.
Klicka för att förstora.

Efter att Lars Magnus och hans familj flyttat finns inga uppgifter om att någon ny familj flyttade in. Troligt är därför att torpet ej beboddes mer, utan att det därefter förföll.

Eftersom torpet endast varit bebott en kortare tid så har det nog inte heller tagits upp några större odlingsmarker. Omgivningen runt torpet medger kanske inte heller att det odlas i någon större omfattning eftersom det var beläget i en ganska brant skogsbacke. 

Gården Hösserudkullen.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-08-01