Bilder från gården Hösserudkullen - Smedjan In English - På EngelskaBilder från gården Hösserudkullen

SmedjanBilden tagen år 1993.Smedjan renoverades och målades år 1995.
Bilden tagen år 1997.


[Boningshus] [Drängstugan] [Stallet] [Spannmålsmagasinet] [Ladugården med Logen]
[Bykhuset] [Hönshuset] [Kalkhuset] [Rökstugan] [Dammen]


Åter till historiken om gården Hösserudkullen


Copyright © Håkan Bergström, granskat 1998-08-25