Bilder från gården Hösserudkullen - Stallbyggnaden In English - På EngelskaBilder från gården Hösserudkullen

StallbyggnadenTaget från gamla infarten till gården år 1997.


[Boningshus] [Drängstugan] [Spannmålsmagasinet] [Ladugården med Logen]
[Bykhuset] [Hönshuset] [Smedjan] [Kalkhuset] [Rökstugan] [Dammen]


Åter till historiken om gården Hösserudkullen


Copyright © Håkan Bergström, granskat 1998-08-25