Erics första brev


Erics första brev i original.Åland den 5 juli 1808

Mina Hulda föräldrar önskar jag alt godt

Jag vil i korthet afsända några få ord til mina kiära föräldrar, hvarigenom jag vil låta eder veta mit nu för tiden hvarande tilstånd. att Dåd är gudilåf hälsosamt och bra til hvarande Dag och stund och jag önskar at Desa få ord måtte träfa eder hvid sama tilstånd. Dåd skulle hvara min största fängnad och nu hvil Jag beräta för eder om resa,emillan Grislehamn och enköping masjera hvi i 8 dagar. Där steg hvi til siös. Den 9 Juni sedan säglade hvi Där ifrån til finland. Då vi om morgonen D 21 skulä lanstiga möte os rysen. Då hvi som hastigast måstä masjera mot honom men Dåd jäk Gudilåf någorlunda bra men at hvi intit nåde på honom at hvi kunde koma til åbo fäst än hvi intet hade mer än en fjärdingsväg dit men dåd jäk myket åt rysen men utaf hvårt kompani blef en Död skuten och en bläserad. Sådan säglade hvi til ålan. Då vi Den 1 julli lansteg vid färsund sådan masjerad vi nära 2 mill. Där blef vi inkvarterade uti en soken som heter hammarlanda och nafsby by. Inga nyhetter at beräta för Dena gången utan ettusendefalt Kiär hälsning ifrån mig til mina hulda föräldrar och min Kiära bror och ala bekanta. Jag är och förblifvär mina Hulda föräldrars Lydigastä son til min Död

Nu vil Jag be eder om ni vil gifva mig svar med ded snarastä uttan skriften säter ni til bataljong siäfen baron wrangel uplnns första battalion 2 compani No 9 Erich Brun
Åter till Erics Wahlströms brev.

Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-07