Eric Wahlströms brev


Vid bodelningen efter Carl Wahlström, Erics son, år 1927 i Dannemora socken, Uppsala län, hittades två gamla brev och en nedtecknad visa i en gammal kista. Breven och visan var skrivna av Eric Wahlström år 1808 och 1809, alltså under hans tid som lantvärnssoldat. Breven och visan finns nu hos Carl Wahlströms dotterson, Yngve Holmberg i Örbyhus, norr om Uppsala.

Det första brevet, som är skrivet på Åland den 5 juli 1808, är till hans föräldrar Per Wahlström och Britta Andersdotter Buss, som bodde på gården Åknarby i Dannemora socken i Uppland.

Det andra brevet är skrivet i Skuttunge utanför Norrtälje den 14 juni 1809. Även det har Eric skrivit till sina föräldrar. I brevet är även en vistext nedskriven. Efter kontakt med Svenskt Visarkiv framkom att visan inte tidigare finns registrerad i deras arkiv. Under kriget sjöngs och komponerades dock en hel del visor bland soldater, så det är möjligt att Eric själv, eller någon annan i hans kompani, har komponerat den.

Med de två breven låg en, av Eric år 1809, nedtecknad vistext. Visan har han nedtecknat efter Helsinge Lantvärns Visa, som ingick i ett vishäfte tryckt i Gävle år 1809. I vishäftet ingick två visor, den första visan var Helsinge Lantvärns Visa, som börjar: "ja nu så reser jag härifrån...", den andra var "Uppbrottsvisan från Jemteland". Bägge visorna skulle enligt trycket "sjungas efter egne bekantelig och behaglige melodier". I vishäftet är Helsinge Lantvärns Visan skriven i 12 verser. Eric har dock, ev pga pappersbrist, endast nedtecknat 8 verser. Enligt Svenskt Visarkiv är det förvånande att se hur snabbt denna visa har spritt sig bland soldaterna. Texten trycktes ju för första gången samma år som Eric nedtecknade den.

På följande sidor är breven och vistexten renskrivna, dock har viss text försvunnit pga en olycklig vikning av pappret.


ERICS BREV

Erics första brev till sina föräldrar.
Erics andra brev till sina föräldrar.
Den av Eric nedteckande visan.Åter till Lantvärnisten.

Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-07