Erics andra brev


Erics andra brev i original.Mina hulda föräldrar må altid väl
Heren vare eder tröst
Nu vil jag i korthet afsända några få rader til mina hulda föräldrar och min kära Bror varigenom jag vil låta eder veta mit nuförtiden varande tilstånd at dät är gudilåf got och hälsosamt intil varande dag och dato och jag önskar at dåsa få rader mate träfa eder vid sama tilstånd dåd skule vara min största fängnad nu vil jag beräta för eder.at åla mina kamrater äro på kanonsluparna dät är intet flera kvar bara de som äro siuka jag har varit siukvakt en tid uti 5 vekior då hade jag 9 skad men nu tror jag med dät och nu så snart jag komer härifrån så komer jag på kanonsluparna och nu vil jag låta dig min kära Broder veta at frans flink är fången han blevfången på ålan i vintras där stora delar utaf första kompani blefvo kvar fångna utaf de som jäk ut ifrån rasbo äro intet mer än en kvar til mig inga nyheter at beräta för dåna gången utan ettusendefalt Kär hälsning ifrån mig til mina hulda föräldrar och min kära Bror och åla bekanta Jag är och förblifver altid mina Hulda föräldrars Lydiga son til min Död
Erick Walström
Nortelge stad Dän 14 juni 1809 i Skuttunge
Skrif mig intet svar för än jag skrifver nästa gång

För hastigare och tidigare nöd än
jag kan åberopa Herr Joh Larsson


En visa vil jag sjunga alt om vårt unga lif
som mången nu för tiden som mången nu för tiden får såta til i Kri

2 vers
gud nåd os arma gosar som äro vakna til
vi äro åla reknade vi äro åla reknade vad skal vi ta os til

3 vers
om dät så skule hända at vi skal ut i Kri dät bör vi intet rädas för dät bör
vi inte rädas för vår Svänska kung går för

4 vers
när rysens kulor koma gud vet om vi blir til i verden
får vi vandra i verden får vi vandra som vaten omkring sten

5 vers
de rika vilja inte för fosterlandet stri de fatiga gosar månde gå
de fatiga gosar månde gå för krut och kulor sta
Åter till Erics Wahlströms brev.

Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-07