Gustav Lindkvist

Gustav föddes den 28 september 1881 på Prov. Barnbördshus  i Katarina församling, Stockholm. Hans mor var den 18-åriga sömmerskan Charlotta Erika Lindqvist. Någon far finns inte noterad i kyrkböckerna. Han döptes den 3 oktober till Gustaf Konrad Leonard och fick tilltalsnamnet Gustav.

En dryg månad innan Gustaf föddes, den 18 augusti 1881, hade hans mor flyttat in till adressen Svartensgatan 4 i Katarina församling.

Efter Gustavs födelse flyttade hon, den 20 oktober 1881, tillbaka till sin mor och hennes familj på Gamla Prästgårdsgatan 28 i Maria församling. Ingen notering fanns att hon då hade med sig något barn. Troligt är dock att hon haft med sig Gustaf.

Eftersom hans mor inte var så gammal så hade hade hon heller ingen möjlighet att själv ta hand om sitt barn, så det blev det hans mormor, Maria Sofia Wilhelmina Lindqvist född Wångberg, och hennes familj som den första tiden tog hand om både Gustav.

År 1882 bodde de på adressen Gamla Prästgårdsgatan 28 i Maria församling. Han är då noterad som "fosterbarn". I familjen bodde också hans mor. Hon bodde kvar till sin död i januari 1884, då hon avled på Maria sjukhus.

Med tiden blev det tydligen ohållbart att behålla Gustav i familjen och det beslutades att han skulle lämnas till ett Barnhus. Den 28 augusti 1883, Gustav var då nästan två år gammal, gjordes en notering i Stockholms Stads sociala böcker och några veckor senare, den 17 september 1883, lämnades han in på Allmänna Barnhuset i  Adolf Fredriks församling i Stockholm. Gustav blev barnhusbarn nr 11377.

Gustav behövde inte stanna så länge på Allmänna Barnhuset, redan följande månad, den 29 oktober 1883 blev han hämtad av sina nya fosterföräldrar, torparen Otto Robert Karlsson och hans hustru Klara Lovisa, från Ökna i Kvistbro socken, Örebro län. 

Klicka för att förstora! Klicka för att förstora! Klicka för att förstora!

Klicka för att förstora! Klicka för att förstora! Klicka för att förstora!

Några av sidorna ur Gustavs fosterbarnsbok, där noteringar gjordes
om vilka hans fosterföräldrar var och den ersättning de halvårsvis fick.
Klicka på bilderna för att förstora!

Gustavs fosterfar, Otto Robert, var född den 7 juni 1844 i Tydje socken, Älvsborgs län, och hans fostermor Klara Lovisa, född 19 april 1845 i Kvistbro socken, Örebro län. De hade gift sig redan 1869, den 24 september, men inte fått några egna barn.

Den 11 november 1892, då Gustav var 11 år gammal, flyttade han och fosterföräldrarna till torpet Hagalund under Binninge gård i Edsbergs socken, Örebro län. 

Under tiden i Hagalund tog hans fosterföräldrar hand om ytterligare en pojke från Stockholm, Karl Gottfrid Ersson, född i Maria församling i Stockholm den 18 mars 1895. Han kom från Stockholm till familjen den 19 juli 1895, alltså endast 3 månader gammal.

Såsom fosterföräldrar erhöll Otto Robert och hans hustru ersättnings halvårsvis. Av noteringarna i boken från Allmänna Barnhuset, kan man läsa att ersättningen var 20 kr per halvår. Ersättningen betalades ut till och med 1895 års utgång.  Gustav var då 14 år gammal.

Gustaf växte alltså upp hos sina fosterföräldrar på torpen Ökna i Kvistbro socken och Hagalund i Edsbergs socken. Först 23 år gammal, den 17 november 1904, lämnade han hemmet. Han flyttade då till Tarsjö nummer 4 i Mosjö socken, Örebro län.

Den 6 november 1905 flyttade han in till fatigheten Skogsberg i Glanshammars socken, Örebro län. Där stannade han endast ett par veckor och flyttade sedan vidare den 14 december 1905 till Hovsta socken, Örebro län.

Till fastigheten Tjuse i Hovsta socken kom han den 22 december 1905. I Tjuse stannade han till följande år, då han den 24 oktober 1906 flyttade vidare till Örebro stad.

I Örebro stad bodde han endast en kortare tid, mellan 30 oktober 1906 och 1 december 1906, då han flyttade tillbaka till Kvistbro socken, Örebro län. Var han bodde i Kvistbro är ännu inte känt, men han var bosatt i socknen fram till den 8 november 1907, då han åter flyttade hem till sina fosterföräldrar i torpet Hagalund i Edsbergs socken, Örebro län.

Den 24 oktober 1909 gifte han sig i Kvistbro kyrka, Örebro län, med tjänarinnan Anna Karlsson, från gården Västanbytorp i samma socken. De vigdes av vice pastor Ragnar Hagström. Gustav titulerades detta år "Arbetaren".

De bosatte sig i Edsbergs socken och bodde där fram till år 1910.

Den 21 oktober 1910 lämnade de Edsbergs socken och flyttade vidare till Ön nr 1 i Norrbyås socken, Örebro län. Där kom de att stanna i två år, och utflyttade den 19 oktober 1912 till Tysslinge socken i Örebro län.

I Tysslinge socken bosatte familjen sig i Husartorpet nr 64 på herrgården Irvingsholms ägor. Där bodde de till följande år, då de den 24 oktober 1913 flyttade vidare till Karlskoga.

De inflyttade från Karlskoga till gården Niklasdamm i Visnums socken, Värmlands län, den 6 november 1914. Följande år flyttade de vidare till Väse socken, Värmlands län.

Den 23 oktober 1915 flyttade de in till gården Välinge i Väse socken där Gustav fick plats som Ladugårdskarl. Här insjuknade också hans hustru Anna Emilia i lungsot. Hon skickades till Sanatoriet i Arvika, Värmlands län, där hon avled den 24 april 1916, endast 26 år gammal. Gustav blev då ensam med de fyra barnen, Viola 6 år, Bertil 5 år, Birger 3 år och Bernt 1 år gammal. Han bodde kvar i Välinge tills hans tjänst som ladugårdskarl tog slut senare det året och flyttade då med barnen till Nedre Ulleruds socken, Värmlands län, där han fick ny tjänst som ladugårdskarl.

Han och barnen inflyttade till gården Ullfaxerud, eller Åsen som den också kallas, i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län, den 16 november 1916. Gården ägdes av Mölnbacka Bruk.

Två veckor senare, den 2 december 1916, så inflyttade till Ullfaxerud änkan Elin Uhr, född Dahlbom, från Ölme socken, Värmlands län. Hon hade fått tjänst som hushållerska. Med sig hade hon två av sina barn från sitt första äktenskap, Annie Josephina, född 1907 och Adolf Teodor, född 1910, bägge födda i Ölme socken, Värmlands län. Detta år var alltså Gustav 31 år gammal och Elin 40 år.

Elin själv var född den 5 november 1876 i Nyeds socken, Värmlands län. Hon hade den 2 december 1896 inflyttat från Elfsbacka socken, Värmlands län, till gården Baggerud i Ölme socken, Värmlands län, för att tjäna som piga. Den 23 maj 1897 föddes hennes första barn, oäkta sonen Gustav Adrian. Följande år, 1898, var hon och sonen skrivna "På församlingen - Husvillan" i samma socken. 1899 fick hon plats som piga på gården Sunnäs i samma socken men året därpå, 1900, var de åter skrivna "På församlingen - Husvillan". Här föddes nu också hennes andra barn, oäkta dottern Hedvig Linnea, den 21 maj 1901. Senare samma år blev hon piga på gården Lundsholm, Ölme. Dit flyttade hon med bägge barnen och här föddes också henne två nästa barn; Carl Johan, den 12 mars 1904, och Oskar Rudolf, den 15 april 1905. De noterades först som oäkta men senare som barn till änklingen och arbetaren Lars Magnus Uhr på gården Ulriksdahl - Riddaregården under Åsviken i samma socken. Lars Magnus var före detta soldat. 1905 flyttade hon och de fyra barnen till Lars Magnus på Ulriksdal och syftar på att bägge var fria till äktenskap. De gifte sig aldrig utan var endast vad vi idag skulle kalla för sambos. Det är noterat "fri" framför bägges namn i församlingsboken. Med Lars Magnus fick hon ytterligare två barn; Annie Josephina, 2 augusti 1907, och Adolf Teodor, 28 december 1910. När sedan Lars Magnus Uhr avled den 21 april 1911 blev hon ensam med de sex barnen. Hon flyttade samma år tillbaka till gården Lundsholm i samma socken. Där hon blev noterad som "Fattighjon, piga". Hon bodde kvar på Lundsholm tills hon i december 1916 flyttade vidare med de två yngsta barnen Annie och Adolf till Nedre Ullerud. Hennes övriga barns öden är inte kända.

Om Gustav och Elin kände varandra innan de kom till Ullfaxerud är inte känt. Kanske fördes de samman av en slump. Hur det nu än var med detta så flyttade de under våren 1917 samman med sina sex barn och de gifte sig senare, den 23 juni 1917, i Nedre Ulleruds kyrka. Lysningar hade skett den 22 och 29 april samt den 6 maj. Det är också noterat att Gustaf personligen begärt lysning och att Elin skriftligen begärt lysning och att "intet hinder" funnits.

De bodde kvar i Ullfaxerud till slutet av följande år. Den 25 december 1918 flyttade Gustav och familjen ut från Nedre Ullerud till Segerstads socken, Värmlands län.


Klicka för att förstora!
Birger, Gustav, Berth, Elin, Adolf, Annie, Bertil och Viola.
Troligen taget på sommaren 1917, kanske
i samband med deras bröllop.
Klicka på bilden för att förstora!


Familjen inflyttade den 25 december 1918 till gården Hanvik i Segerstads socken, där Gustav fick plats som ladugårdskarl. Det finns inga noteringar om att Elin haft plats på gården utan hon medföljde nog som hans hustru. I Hanvik stannade de ett år och flyttade sedan vidare till Visnums socken, Värmlands län, den 18 november 1919.

I Visnums socken fick Gustav tjänst på gården Krontorp. Familjen bestod ännu av Gustav och Elin och deras åtta barn. Nu ser man dock att Elins två äldsta barn, Karl Johan född 1904 och Oskar Rudolf född 1905 har blivit så vuxna att de också är noterade som att arbeta på gården och säkert hade egen inkomst. De två sönera är noterade som "jordbruksarbetare". I Krontorp stannade familjen till följande år och flyttade därefter vidare den 11 november 1920.

Nu tog ett nytt kapitel vid för familjen. När de i november månad 1920 flyttade in till Varnums socken, Värmlands län, så var det inte till en gård där Gustav blev jordbruksarbetare utan de inflyttade till torpet Björklund under godset Posseberg. Gustav står här noterad som torpare. Alla barnen flyttade med, så i den lilla torpstugan bodde två vuxna och åtta barn. Det måste ha varit mycket trångt. Dock verkade torparlivet inte vara något för Gustav för redan följande år, den 23 november 1921, så lämnade familjen torpet och flyttade vidare.

Flyttlasset gick till gården Ugglebol i Ölme socken, Värmlands län. Där inflyttade de den 23 november 1921. Gustav är åter noterad som jordbruksarbetare. Här stannade familjen till följande år. Den 2 november 1922 var det åter dags för flytt.

Denna gång en lite längre flytt. Den 2 november 1922 flyttade familjen in på gården Kilsby i Visnum-Kils socken. Värmlands län. Här kom man att stanna i ett och ett halvt år. Gustav är noterad som ladugårdskarl. Mitt i sommaren 1924, den 25 juli gick flyttlasset till Karlskoga. Under 1924 lämnade också dottern Viola familjen för att arbeta som piga på gården Åserud i samma socken. När fadern och hans familj senare flyttade vidare till Karlskoga så flyttade även Viola med familjen senare samma år.

Den 25 juli 1924, flyttade familjen in på gården Östra Berg i Karlskoga socken, Örebro län. Även här arbetade Gustav som ladugårdskarl.

Den 28 oktober 1925 inflyttade de från Karlskoga till Svenserud i Ölme socken, Värmlands län. Vid denna tidpunkt hade de båda äldsta barnen, flickorna Viola och Annie lämnat familjen. Med sig hade Gustav och Elin de fyra pojkarna. I Svenserud fick Gustav plats som Ladugårdskarl.

Den 15 november följande år, 1926, flyttade de vidare till gården Persbol i Visnums socken, Värmlands län. Då hade även sonen Adolf lämnat familjen. Under tiden i Persbol så inflyttade Viola till föräldrarna från Karlskoga, den 11 mars 1929. Hos dem bodde hon till sitt giftermål den 6 april samma år, då hon flyttade samman med sin make, Karl Hassel. Senare avflyttade också sönerna Bertil och Birger. Bertil den 18 november 1929 till Rudskoga socken och Birger den 14 december 1929 till Varnum (Kristinehamn). De bodde kvar i Persbol till år 1930, då de den 4 december, utflyttade med sonen Bernt, till Nysunds socken, Örebro län.

Familjens öden från den 4 december 1930 till den 26 april 1932 är ännu inte kända.

Den 26 april 1932 flyttade de in till Esphöjden i Karlskoga socken, Örebro län.

Den 14 april 1934 inflyttade Gustav och Elin från Karlskoga, Örebro län, till gården Holmen i Varnums socken, Värmlands län. Senare samma år, den 17 december 1934 flyttade de vidare till gården Sundby i samma socken. Där stannade de i tre år, till den 17 november 1937, då de flyttade till gården Kålerud, också den i samma socken.

I april månad år 1943, den 9 april, lämnade de Varnums socken och flyttade till Frykeruds socken, Värmlands län. Där bosatte de sig på gården Myre. Under sin tid i Myre är han ännu noterad som "jodbruksarbetare".

Efter att endast ha bott i Frykerud i ett halvår, lämnade de Myre den 8 november 1943 och flyttade vidare till gården Korterud i Östra Ämterviks socken, Värmlands län. Där bodde de i två år framåt.

Den 24 oktober 1945 flyttade Gustav och Elin tillbaka till Varnums socken, Värmlands län, då till gården Östervik. Gården Östervik ligger strax utanför Kristinehamn. Vid inflyttningen titulerades han nu som "Skomakare". Följande år, 1946, lämnade de Varnums socken och flyttade åter norrut.

Under hans tid som ladugårdskarl inträffade en händelse som innebar att han fick byta yrke till skomakare. Han blev vid ett tillfälle stångad i vänster höft av en tjur och i sviterna efter denna händelse blev han halt i vänster ben. Exakt när detta skedde är inte känt.

Den 17 oktober 1946 flyttade de in till Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Där bosatte de sig i en av gårdarna i Bergsby. Vid inflyttningen är han noterad som skomakare och "före detta ladugårdskarl". Gustav var då 65 år gammal och hans hustru Elin, 69 år.

Tre år senare, den 22 oktober 1949, avled Elin på Karlstads lasarett, 72 år gammal. Begravningen ägde rum den 29 oktober 1949 på kyrkogården vid Visnums kyrka, Värmlands län.

Gustav bodde kvar i Bergsby fram till år 1953. Detta år flyttade han vidare till Södervik i samma socken. Han bodde i Södervik fram till december år 1963. Under tiden i Övre Ullerud kallades han alltid "Lindkvist" och hade en sparkcykel som han åkte runt med.

Den 20 december 1962 lämnade han Övre Ullerud och flyttade till Björneborg i Visnums socken, Värmlands län. Han flyttade där in hos sin dotter Viola och hennes make Karl Hassel i deras fastighet Skogen 1:172, Logetorp.

Han bodde kvar i Logetorp i Björneborg i Visnums socken till sin död den 31 juli 1966, 84 år gammal. Han begravdes i graven bredvid sista hustrun Elin vid Visnums kyrka, den 6 augusti 1966. Gravarna fick en gemensam gravsten.

Gravstenen vid Visnums kyrka.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2018-10-26