Ellen Björklund

Hon föddes den 4 juni 1887 i torpet Hagliden under Västergården i Östra Björke, Skee socken, Göteborg & Bohuslän. Hennes moder var pigan Anna Mathilda Larsdotter. Hennes fader är okänd, men skulle enligt rykten ha varit en engelsk sjöman som hennes moder träffat. Hon döptes till Ellen Maria.

Vid tiden för hennes födelse bodde modern och även hennes mormor, Maja Andersdotter, som inhyses hos torparen Johannes Andersson och hans familj i torpet Hagliden under Västergården i Östra Björke i Skee socken. Där bodde de till efter år 1895.

I mars månad år 1898 avled hennes moder. Ellen var då endast elva år gammal. Mormodern hade avlidit redan 1894. Efter moderns död bodde hon troligtvis kvar en tid. Hon fick senare plats som piga.

Omkring år 1900 var hon skriven under Ingalseröd i Skee socken som piga, troligtvis hos Carl Hilmer Dahlstrand.

Före år 1904 tog hon sig efternamnet Björklund. Troligtvis så är det taget efter gårdarna Östra Björke i Skee socken, där hon växte upp.

Sjutton år gammal, den 21 november år 1904, lämnade hon Skee socken och flyttade till Strömstad, Göteborg & Bohuslän. Hon inflyttade den 25 november 1904 till adressen Fjärde Roten nr 32 i Strömstad. Där kom hon sedan att bo i 15 månader framåt.

Adressen Fjärde Roten nr 32 motsvarar fastigheten Målaren 1 (Surbrunnsgatan 2) eller Målaren 6 (gatuadress saknas) i Strömstad. Ellen flyttade in i huset som piga. I huset bodde Kammarskrivare Anders Johan Fridenhjälm med sin hustru och tre små barn, en dotter och två söner. Han avflyttade redan den 31 januari 1905 till Töftedal i Älvsborgs län. I huset bodde också Fröken Christina Lovisa Palmgren som även titulerades "Handlare". Det är inte känt hos vem som Ellen bodde och arbetade, men eftersom Kammarskrivare Fridenhjälm flyttade redan två månader efter att Ellen flyttat in, kan vi förmoda att hon hjälpte till som piga i Fröken Palmgrens affär.

Den 27 februari 1906 flyttade hon vidare till ön Styrsö utanför Göteborg, Göteborg & Bohuslän, där hon den 31 mars 1906 inflyttade till Skolhuset vid Wrångö Westergård och blev inskriven som jungfru.

Två år senare, den 23 april 1908, flyttade hon vidare till Gustaf Wasa församling i Stockholm. Där skrevs hon in som boende vid Sabbatsberg. Hon flyttade ju dit redan i april månad men skrevs inte in i kyrkböckerna som inflyttad förrän den 12 oktober samma år. Där bodde hon till den 17 december samma år, 1908, då hon flyttade till adressen Högbergsgatan 23 i Katarina församling i Stockholm. Vad hon gjorde under tiden på Sabbatsberg är inte känt. Hon finns inte med i patientjournalerna från den aktuella tiden för Sabbatsbergs sjukhus, så troligt är därför att hon endast bodde inom området.

I Rotemansarkivet för Katarina församnling år 1909 står det att hon hade sin hemvist i Östanå i Rosalgs-Kulla församling, Stockholms län.

I Stockholm, eller på vägen till Stockholm, träffade hon sin blivande make, grovarbetaren Oskar Persson ifrån Sköldinge socken, Södermanlands län. Med honom blev hon med barn och en månad innan deras vigsel i Katarina kyrka i Stockholm den 4 april 1909, födde hon på Södra BB i Stockholm, den 6 mars 1909, deras första barn, dottern Ingeborg Maria.

Efter det att hon lämnade Södra BB flyttade hon, den 22 mars 1909, in på Sabbatsbergs Barnasyl i Adolf Frediks församling, ett tillfälligt boende för ensamma mödrar med nyfödda barn som var beroende av ekonomisk hjälp. Där stannade hon och dottern i 14 dagar, till den 5 april 1909, dvs till dagen efter sitt giftermål med Oskar.

Vid dotterns Ingeborgs födelse var hon och Oskar trolovade och lysningen hade skett den 31 januari 1909.

Senare samma månad, den 24 april 1909, flyttade hon och dottern ut från Katarina församling för att flytta samman med Oskar på gården Bråtorp i Åkers församling, Södermanlands län.

Följande år, 1910, flyttade de vidare till Ärja ägor i samma socken. Där bodde de i en av stugorna på den västra gården i Ärja.

Klicka på bilden för att göra den större!
Stugan i Ärja, Åkers socken,
Södermanlands län.

Klicka på bilden för att
göra den större!

Den 5 februari 1914 föddes deras tredje gemensamma barn, sonen Gösta, döpt till namnen Knut Gösta. I Ärja föddes också barnen Ester Matilda, född 31 mars 1911 och Sven Oskar, född 11 april 1916.

Den 12 november 1916 flyttade de vidare till Forsa i samma socken, där maken fick tjänst vid Forsa såg. Den bostad de hade är numera, år 2000, ombyggt till kontor åt Åkers Sågverks AB.

I Forsa bodde de till den 9 februari 1923, då de flyttade vidare till gården Mariehov i Mariefred, Södermanlands län. Där bodde de i Tivoligårdens statsäga, Gripsholm 121. De bodde i bägge flyglarna och Oskar hade då tjänst som Livförsäkringsagent.

Den 1 november 1925 flyttade de vidare till "40-Gården" i Mariefred, nuvarande Djurgårdsgatan 22. Där bodde de till den 10 oktober 1927, då de flyttade vidare till "Lilla Torget" i Mariefred.

De lämnade Mariefred den 13 mars 1929 och flyttade till Kristinehamn, Värmlands län. Där flyttade de in i en lägenhet ovanpå Göran Anderssons Speceriaffär på dåvarande Kvarngatan 1, nuvarande Norra Staketgatan 1. Där bodde de i ca 6 månader.

Ellen på 70-års dagen 1957
Mellan åren 1930 - 1934 var de bosatta i en lägenhet på Björklundsgatan nr ?. Samma år, 1934, flyttade de till adressen Solbacken i Kristinehamn. Två år senare, 1936 flyttade de in i en lägenhet tillhörande Kristinehamns Mekaniska Verk, KMW, på adressen Verkstadsvillan nr 6. Där bodde de i fyra år, till år 1940. Därefter flyttade de till adressen AB Bostäder nr 6, där de bodde till 1944.

Den 1 juni 1944 flyttade de till adressen Riginelund, nuvarande Östra Staketgatan 21.

I december 1956 blev hon änka då maken dog.

Hon bodde kvar i huset på Östra Staketgatan 21 i Kristinehamn, Värmlands län, till sin död den 26 januari 1966.

Gravstenen vid Kristinehamns kyrka.


Barn:
  • Ingeborg Maria, * 6 mars 1909, Katarina, Stockholm.
  • Ester Mathilda, * 31 mars 1911, Åker.
  • Knut Gösta, * 5 februari 1914, Åker.
  • Sven Oskar, * 11 april 1916, Åker.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-23