Eric Westdahl

Han föddes den 30 juli 1890, i Tveta socken i Stockholms län. Hans föräldrar var Skolläraren och Klockaren Adolf Westdal och hans hustru Ida Maria Kihlberg. Erik växte upp på Klockargården där hans far var Klockare och Skollärare.

Eric Westdahl
År 1914.

Han bodde hemma hos sina föräldrar i Klockargården till år 1909, då han den 14 december, flyttade vidare till Södertälje Stadsförsamling. Vid inflyttningen i Södertälje noterades det att hans yrke var kontorist. I Södertälje bodde han till den 1 oktober 1913, då han flyttade vidare till Engelbrekts församling i Stockholm.

Under Första Världskriget var han inkallad som Landstormssoldat.

År 1917 blev han far till en dotter, född utom äktenskapet, som fick namnet Brita. Moderns namn var Elsa Östberg. Faderskapet blev aldrig registrerat i Kyrkböckerna och Erik och Elsa kom heller aldrig att gifta sig utan gick skilda vägar.

Eric Westdahl
År 1916.

Den 19 april 1919 gifte han sig med Helen Geijer, född 16 juni 1893 i Chicago, USA. Dom fick två döttrar. Elsie Borghild Helena född 1920, i Klosters församling i Södermanlands län, och Barbro Gunborg Margareta född 1924, i Matteus församling i Stockholm.

Familjen hade flyttat in i Matteus församling i november månad året innan. De kom då närmast från Sala och Erik titulerades "Avdelningschef". Vid andra dotterns födelse titulerades han "Öfverinspektör".

Erik avled, 81 år gammal, den 10 juli 1972 i Matteus församling i Stockholm. Han titulerades då "Direktör".

Gravstenen på Norra kyrkogården i Stockholm.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-07-01