Adolf Westdahl

Han föddes den 29 juni 1853 i Järpås socken, Skaraborgs län. Han föddes som oäkta barn till mamsellen Amalia Sandahl.

Enligt födelseboken föddes han i Tuns församling, Skaraborgs län. Hans mor Amalia var dock skriven på gården Hinderstorp i Häggesleds församling, Skaraborgs län, och Häggesled ingår i Järpås pastorat varför det i kykböckerna därefter alltid är noterat att Adolf var född i Järpås.

Adolf är i kyrböckerna inledningsvis noterad med efternamnet Westfelt vilket senare justerades till Westdahl. Adolf bodde samman med sin mor fram till år 1872 då modern flyttade. Adolf var då 19 år gammal.

År 1870 inflyttade han och modern till Götene socken, Skaraborgs län, från gården Lilla Bjurum i Vättlösa socken, Skaraborgs län. Detta år var Adolf sjutton år och gick troligtvis ännu i skolan. Han och modern hyrde bostad i Hustru Ellasgården i Götene socken och han är under åren 1870 - 1874 noterad som "Hyr Yngl. Adolf Vestdahl". Året därpå är han noterad som "Hyr Semin Elev. Adolf Westdahl". Troligt är att han i Götene utbildade sig till lärare.

År 1876 var han klar med sin lärarutbildning och den 28 oktober samma år flyttade han till Hangelösa socken, Skaraborgs län, där han fick tjänst som Folkskolelärare. Han bodde i lärarbostaden i Folkskolan som låg på Smedegårdens ägor. Det är även noterat i kyrkböckerna att hans läskunnighet var "med beröm Godkänd".

I samband med att han inflyttade till folkskolan i Hangelösa, så flyttade också hans mor Amalia Sandahl in till honom. Hon bodde sedan året innan på gården Öredal i samma socken där hon tjänstegjorde som hushållerska. Troligt är att han beslutat ta hand om sin mor som förmodligen hade det svårt eftersom hon inte fick stanna så länge på varje anställning. Hans mor bodde kvar hos Adolf tills hon avled i lunginflammation den 28 november 1879.

År 1885 anställde han den tjugo-åriga Ida Kihlberg som piga åt sig. Hon kom då närmast från Skarstads socken, Skaraborgs län. Detta år var Adolf 32 år gammal och hade varit lärare i nio år.

Följande år, den 11 juni år 1886, gifte han sig med Ida Kihlberg i Hangelösa kyrka. De bodde kvar i lärarbostaden till i januari månad år 1890. Då flyttade de vidare till Tveta socken i Stockholms län.

De flyttade in i Tveta socken den 17 januari 1890 och bosatte sig i "Skolhuset" som senare bytte namn till "Klockaregården". Under tiden i Tveta arbetade han både som skollärare och klockare.

Familjen bodde kvar i Tveta till år 1920, då de, den 17 september, flyttade vidare till Mölnbo i Vårdinge socken, Stockholms län. Till Mölnbo flyttade han med sin hustru och sina tre yngsta barn.

Han bodde i Mölnbo i Vårdinge socken, Stockholms län, till sin död den 30 oktober 1928, 75 år gammal. Begravningen skedde den 5 november 1928. På gravstenen är det noterat att han även var kantor.

Gravstenen på Vårdinge kyrkogård.

Levnadshistoriken i tidningen "Svensk Läraretidning", utlagd på nätet av Projekt Runeberg.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-07-29