Charlotta Erika Lindqvist

Hon föddes den 27 april 1863 i Karlströms torp i Ingarö socken, Stockholms län. Hon föddes som andra barnet till Maria Sofia Wilhelmina Wångberg. Eftersom hennes far var okänd så noterades hon såsom oäkta. Även hennes två år yngre bror Carl Johan Wilhelm blev också noterad som oäkta.

I Karlströms torp bodde hennes mor ännu hemma hos sina föräldrar, torparen Carl Fabian Wångberg och hans hustru Britta Elisabeth Jonsdotter. Där bodde också moderns syster och bror, Ulrika Charlotta Josephina och Carl Ulrik Wilhelm.

I mars månad år 1865 flyttade hela familjen från Karlströms torp till Snickartorp i Boo socken, Stockholm län.

Den 14 november 1866 flyttade hon med sin mor Maria Sofia och sin bror när de lämnade Snickartorpet och flyttade in till Stockholm. Var i Stockholm de bosatte sig är ännu inte känt.

I december månad 1866 bodde familjen i Domkyrkoförsamlingen i Stockholm.

Tre år senare, i oktober 1869, gifte sig modern med skräddaren Henrik Lindqvist. Hennes mor och Henrik hade då bott samman i flera år och även fått två gemensamma barn. Familjen bestod nu av sex personer. Detta år bodde familjen på Ingarö.

År 1874 hade de flyttat tillbaka till Stockholm och bodde då i Maria Magdalena församling. Där bodde de även 1875 och 1878, då de bodde på Lilla Mejtens Gränd 4.

År 1878 flyttade hela familjen till Gustav Vasa församling i Stockholm.

I oktober 1879 bodde hon ännu hos sin mor, styvfader och syskon. Hela familjen flyttade detta år till Prästgatan 28 i Maria Magdalena församling i Stockholm. De kom då närmast från Katarina församling i Stockholm.

Senare samma år, den 31 december 1879, 16 år gammal, lämnade hon sin familj och flyttade till Klara församling i Stockholm. Hon hade fått anställning som piga hos Olof Silverling Olsson på Klara Strandgata 13. Hon stannade endast i tre månader som piga i familjen.

Den 19 april 1879 flyttade hon vidare till Klevegränd 4 i Katarina församling. Hon är då noterad som "piga".

Där bodde hon till den 19 februari 1881, då hon flyttade vidare till Svartensgatan 4 i Katarina församling. Där är hon noterad som "piga, inneboende utan familj". Hushållsföreståndaren är noterad som "Hjelte".

Hon flyttade senare samma år till Jacobs församling i Stockholm men kom tillbaka som inneboende hos familjen Hjelte på Svartensgatan 4 den 22 augusti 1881. Nu är hon noterad som "sömmerska" och "inneboende utan familj".

Den 28 september 1881, födde hon sitt första och enda barn, sonen Gustaf Konrad Leonard, i Katarina församling i Stockholm. Hon var då bara 18 år gammal. Någon fader till sonen är inte angiven utan som föräldrar står endast "Ogifta Charlotta Erika Lindqvist".

En månad efter sonens födelse, den 25 oktober 1881, flyttade hon ut ifrån Katarina församling till Maria församling. I Maria församling står hon som inflyttad "Sömmerska Lindqvist, Charlotta Erika" den 27 oktober till adressen "G Prestgatan 28". Noterat var också att hon var "Godkänd" i kristendomskunskap och "Ledig" till äktenskap. Hon flyttade alltså in till sin mor och hennes familj igen på Gamla Prästgårdsgatan 28 igen.

Med tiden blev det svårt för henne att kunna behålla sonen Gustaf och han fick istället lämnades till Allmänna Barnhuset i  Adolf Fredriks församling i Stockholm. En notering i Stockholms Stads sociala böcker den  28 augusti 1883 bekräftar detta och den den 17 september 1883 lämnades han in på barnhuset.  Gustaf var då två år gammal.

Kanske var hon redan då sjuklig, för den 11 januari år 1884, kl 11,45 em, avled Charlotta Erika på Maria sjukhus i Stockholm. Hon var då endast 20 år, 8 månader och 14 dagar gammal.

Vid sin död bodde hon på Wollmar Yxkullsgatan 10 B Maria församlig i Stockholm och var ännu titulerad "Sömmerska". Hon avled av "Peritonitis puerp feber" och begravdes den 14 januari.

Det hon avled av kan tyda på att hon fött ytterligare ett barn men att detta troligen varit dödfött. Första ordet är peritonitis = bukhinneinflammation. Andra ordet är puerp. = i anslutning till förlossning.


Barn:
  • Gustaf Konrad Leonard, * 28 september 1881, Katarina, Stockholm.


    Ättlingar till Charlotta Erika Lindqvist.

    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-08-01