Lovisa Öijer

Greta föddes 12 september 1811 i Öja soldattorp i Flen, Södermanlands län. Hon var första barnet till Soldaten Lars Peter Öijer och hans hustru Greta Lotta Arvedsdotter. Hon döptes den 15 september 1811 till Greta Lovisa. Dopvittnen: Jac. Lid och h. Ad. Hellström vid Stenhammar, A. St. Larsdotter vid Öja. När det 9 äldsta barnen föddes kallas hon endast för Lovisa i födelseboken, troligen var alltså detta hennes tilltalsnamn.

Lovisa utflyttade från Öja soldattorp 1823 till Bettna socken, Södermanlands län. Hon flyttar tillbaka därifrån 1824 och kallas då Margareta Lovisa Öijer. Hon utflyttade andra gången från Öja soldattorp 1826, även denna gång till Bettna socken. Hon flyttade åter in till Öja soldattorp 1830 och kom då från Lilla Mellösa socken, Södermanlands län.

Hon bodde hemma hos föräldrarna i soldattorpet år 1831, då hon i samband med sitt giftermål med soldaten Gustaf Hilder flyttade in till maken i Flinkesta soldattorp, nr 387, i Vadsbro socken, Södermanlands län. Något exakt vigseldatum är inte angivet i vigselboken. Närvarande vid lysningen var Bonden Jonas Larsson vid Flinkesta. Skriftligt bifall från brudens fader var inklämnat. Charta 12 sigill= vigselavgift.

En notering i kyrkböckerna om deras första son Gustaf anger att han "Drunknade vid badning i sjön".

I februari månad 1855 avled maken och hon blev änka. Hon bodde dock kvar i soldattorpet med sex av barnen som fortfarande bodde hemma. Följande år, 1861, är det noterat att Greta var "Fattighjon".

Hon utflyttade som änka tillsammans med yngsta dottern Johanna Augusta från Flinkesta soldattorp den 24 oktober 1864 till Fattighuset i Vadsbro. Där blev hon förestånderska. Johanna Augusta lämnade modern efter tre år och flyttade den 24 oktober 1867 till Årdala socken.

Lovisa blev blind under första halvan av 1880-talet. Hon bodde på Fattighuset i trettiosex år och avled där den 22 Mars 1900. Hon var då helt blind och satt under förmyndare av fattigvårdstyrelsen.


Barn:
 • Gustaf, * 8 februari 1833, Vadsbro. † 20 juli 1845, Vadsbro. 1)
 • Carl Eric, * 20 augusti 1834, Vadsbro. † 13 december 1836, Vadsbro. 2)
 • Christina Charlotta, * 30 juli 1836, Vadsbro.
 • Maria Lovisa , * 17 augusti 1838, Vadsbro.
 • Johan Albert, * 6 november 1840, Vadsbro. † 16 juni 1847, Vadsbro.
 • Ulrika Sofia, * 29 juli 1843, Vadsbro.
 • Hedvig "Hedda" Mathilda, * 22 juni 1845, Vadsbro.
 • Johan, * 17 augusti 1847, Vadsbro.
 • Claes Fredrik, * 5 mars 1849, Vadsbro.
 • Johanna Augusta, * 6 januari 1852, Vadsbro.
 • August, * 28 februari 1853, Vadsbro. † 24 juli 1857. Vadsbro.

  1) Drunknade vid badning i Vadsbrosjön
  2) Avled av "af en växt i magen"


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-01-10