Lars Peter Öijer

Han föddes den 24 juni 1788 i Skräddartorpet i Stigtomta socken, Södermanlands län. Hans föräldrar var Lars Palmgren och hans hustru Maja Stina.

År 1808 tog han värvning som soldat och blev tilldelad soldattorpet i Öja i Flen, Södermanlands län. Han kom då närmast från Nyköping, Södermanlands län.

Lars Peter var soldat nr 396 i 4:e korpralskapet vid Oppunda kompani, Södermanlands Regemente. Vid Generalmönstringen år 1820 noterades det att Lars Peter var 5 fot och 11 ½ tum lång (1,77 meter lång)

År 1811, den 24 mars, gifte han sig med änkan Greta Lotta Arvidsdotter från Salsta soldattorp, nr 400, på Nybble ägor i samma socken. Lysningen hade skett den 17 februari samma år.

År 1831 blev han änkling då hustrun avled.

Två år senare, den 27 maj 1833, gifte han om sig med pigan Anna Danielsdotter som den 29 april samma år inflyttat från Bettna socken, Södermanlands län. Lysningen hade skett den 12 maj samma år. Anna var född den 11 april 1790 i Floda socken, Södermanlands län.

Den 15 juni 1839, efter 31 års tjänst, begärde han avsked och fick detta. Noteringar om hans tid som soldat finns; "GM-39 Begär avsked såsom enligt läkarbetyg numera till krigstjänst oförmögen. Anmäles till underhåll. Har bevistat 1808-09 och 1813-14 års fälttåg. Tjänt väl."

Han bodde i Öja soldattorp i Flen till sin död, den 3 januari 1867. Han avled i en ålder av 78 år, 6 månader och 10 dagar.

Hans änka, Anna Danielsdotter, bodde kvar i Öja soldattorp där hon senare avled, den 4 Januari 1870, i en ålder av 79 år, 8 månader och 23 dagar.


Indelta soldater vid Södermanlands regemente.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-10-10