Per Jonsson

Per föddes den 11 oktober 1776 i Östmarks socken i Värmlands län. Hans föräldrar var Bonden Jon Pehrsson och hans hustru Karin Olofsdotter.

År 1800 bodde han ännu hos sina föräldrar på gården i Östmarks by. Då fadern avled i mars månad år 1801 övertog Per bruket av gården.

Omkring år 1803 gifte han sig med Ingeborg Jonsdotter. Efter bröllopet flyttade Ingeborg in till Per på gården i Östmarks by.

Samma år flyttade modern och hans två systrar till granngården i Östmarks by där den ena systern, Karin, gifte sig med Erik Jönsson. Per och hans hustru Ingeborg drev sedan ensamma gården vidare.

I husförhörsboken för Östmark 1841-1845 är han noterad som "Bruk. Skött Pehr Jonsson". Han hade alltså fått ett tillnamn, "Skött". Varför han fått detta eller vad det står för är inte känt.

Per bodde som brukare i Östmark till sin död den 18 mars 1851. Han var då 75 år gammal. I husförhörslängden är det också noterat att han var "fördärfvad af slag". Han begravdes den 6 april 1851.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-11-19