Jon Pehrsson

Jon föddes år 1748 i Östmarks by Fryksände socken i Värmlands län. Hans föräldrar var Per Jonsson och hans hustru Karin .......

Den 1 december 1770 fick han sitt första barn, sonen Jon. Han fick sonen med Lisken Jonsdotter ifrån Halvardskärn i Fryksände socken, Vämlands län. Jon och Lisken var aldrig gifta, så sonen noterades som oäkta.

Per bodde på och brukade senare en av gårdarna i Östmarks by.

Den 1 januari 1776 gifte han sig med Rangela Jönsdotter, också från en av gårdarna i Östmarks by. Som morgongåva gav han sin hustru 6 lod silver.

Hans hustru avled i den 11 januari 1780 och han blev änkling.

Senare samma år, den 26 december 1780 gifte han sig med sin andra hustru pigan Karin Olofsdotter från Vadje i Fryksände socken. Vigseln ägde rum i Fryksände kyrka efter lysningarna den 3, 10 och 17 december. Som morgongåva gav han sin hustru 10 Riksdaler silverpenningar.

Jon avled på gården i Östmarks by den 18 mars år 1801. Han avled av "Håll och styg", endast 58 år gammal.

Hans hustru, Karin Olofsdotter, bodde kvar på gården som då togs över av sonen Per.

År 1803, då dottern Karin gifte sig med Erik Jönsson i granngården i Östmarks by och flyttade dit, flyttade även Karin med och även dottern Kjerstin. Dottern Kjerstin avled där två år senare, år 1805.

Karins leverne efter år 1806 är ännu ej känt.


Barn med Lisken Jonsdotter:

 • Jon, * 1 december 1770, Östmark. † 1800, Östmark.

  Barn med Karin Olofsdotter:

 • Karin, * 26 maj 1781, Östmark.
 • Rangela, * 31 augusti 1783, Östmark. † 1787, Östmark.
 • Kjerstin, * 4 januari 1786, Östmark. † 1805, Östmark.


  Kommentar:
  Östmarks socken bröts år 1765 ut från Fryksände socken.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2011-01-04