Per Persson Karttuinen

Per föddes den 8 juni 1783 i Norra Runsjötorp i Östmarks socken, Värmlands län. Han föräldrar var torparen Per Hallstenson Karttuinen och hans hustru Karin Pärsdotter.

Per bodde hemma hos föräldrarna i Norra Runnsjötorp till år 1808, då han i och med sitt äktenskap med Kjerstin Olsdotter Suhoinen flyttade till hennes fädernetorp Sorkkärn i samma socken. Med tiden övertog de bruket av torpet.

När även hustruns syster Annicka gifte sig i början av 1820-talet, så flyttade även hennes make Håkan Olsson i till torpet. Pers svärmoder, Annicka Andersdotter, hade två år tidigare, år 1819, blivit änka men bodde ännu kvar på torpet. Per och svågern Håkan drev bruket av torpet tillsammans.

År 1826 flyttade Per och hans familj från torpet Sorkkärn till torpet Rösberg, under Fäbacken, i samma socken. Även svärmodern flyttade med dem till Rösberg.

År 1841, hade hans son Per med sin familj tagit över bruket av torpet Rösberg, men han och hans hustru bodde ännu kvar. Samma år, 1841, flyttade han och hustrun Kjerstin till torpet Runnsjön under Fäbacken, där de bodde som inhyses. Det torpet brukades av Pehr Jonsson och hans familj.

På torpet Runnsjön i Östmarks socken bodde han till sin död, den 1 maj 1851, 68 år gammal. Han avled av "Lungsoth" och begravdes den 12 maj.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-12-12