Annicka Andersdotter Moilainen

Annicka föddes den 26 mars 1758 i Sörmarksskogen i Fryksände socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var torparen Anders Olsson Moilainen och hans hustru Anna Eriksdotter.

År 1773 bodde hon hos sina föräldrar på torpet Sorktjärn under Sörmark i Östmarks socken.

Omkring år 1777 gifte hon sig med Olof Nilsson Suhoinen och efter bröllopet så flyttade Olof in till Annika i Sorktjärn.

Annika och Olof övertog omkring år 1781 torpet i och med att hennes far troligen avled och att modern därefter avflyttade.

I mars månad år 1819 blev hon änka då maken Olof avled.

Då dottern Kjerstin gifte sig omkring år 1808, togs torpet över av henne och hennes make Per Persson. I början av 1820-talet gifte sig även dottern Annicka. Hon gifte sig med Håkan Olsson och även de bosatte sig på torpet.

År 1826 flyttade dottern Kjerstin med sin familj från torpet Sorktjärn till torpet Rösberg under Fäbacken i samma socken. Annicka flyttade då med sin dotter och hennes familj till torpet Rösberg.

Hon bodde hos sin dotter och hennes familj i torpet Rösberg på Fäbackens ägor i Östmarks socken till sin död år 1837, 79 år gammal.


Barn:
 • Måns, * 18 maj 1778, Östmark. 1)
 • Kjerstin, * 1780, Östmark.
 • Annicka, * 1 augusti 1782, Östmark.

  1) Till Stockholm ca 1806.


  Kommentar:

 • Östmarks socken bröts år 1765 ut från Fryksände socken.
 • Carl Axel Gottlunds dagboksanteckningar om Sorktjärn från år 1821.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2011-01-03