Anders Tomasson

Anders föddes den 17 april 1769 på en av gårdarna i Lursäng i Lurs socken, Göteborgs & Bohuslän. Hans föräldrar var Bonden Tomas Olsson och hans hustru Karin Johnsdotter.

Han växte upp på gården i Lursäng, som brukades av hans fader. Fadern hade ärvt gården av sin far, Olof Björnsson, som även han bodde på gården vid denna tid.

Han bodde hemma i Lursäng fram till omkring 1798, då han fick tjänst som dräng hos änkan Christina Juhlsdotter på gården Stora Ryland i Tanums socken, Göteborg & Bohuslän.

Tycke uppstod tydligen för den 20 januari 1799 gifte han sig med Christina Juhlsdotter. Hon var född 1773.

Med henne fick han i februari år 1802 tvillingar. Båda avled dock endast 14 dagar gamla. Följande år, i mars 1803, föddes dottern Oleana, som i husförhörsboken noteras vid namn Juliana.

Senare samma år, den 10 augusti 1803, avled hans hustru i "Colique", endast 43 år gammal.

Samma år eller året efter flyttade Anders tillbaka till Lurs socken och där återfinns han även år 1806 som brukande av ett av torpen under Össby. [Karta]  

Hos honom och dottern Juliana (Oliana), bodde då även hans avlidna hustrus dotter Margareta Olsdotter samt en Oliana Johansdotter. Oliana skulle senare bli hans andra hustru och de gifte sig den 18 februari 1807 i Lurs kyrka.

Familjen flyttade snart vidare till gården Söby i samma socken och därifrån vidare till Backa, även det i samma socken.

Strax före år 1810 flyttade de till ett av torpen under Lursäng. Under tiden på Össby och Söby var han noterad som brukare.

När familjen väl flyttat in under Lursäng så är det noterat att Anders var "Gudsman". Synonymt till ordet "Gudsman" använder vi idag orden "förkunnare" eller "evangelist". Vi kan därmed konstatera att Anders var djup troende och att han även spred sitt buskap så tydligt att det till och med blev noterat i Husförhörslängden.

Med Oliana, som var född den 1 april 1779, fick han ytterligare 5 barn, varav det första föddes före deras äktenskap och därmed noterades som "oäkta".

År 1811 år det noterat i kyrkböckerna att torpet på Lursängs ägor kallades Hedekasen.

I samband med födelsen av deras sista barn, avled hans hustru Oliana, den 20 maj 1814, i "Barnsbörd". Hon var då endast 32 år gammal. Begravningen skedde den 30 maj. Anders blev då änkling för andra gången.

Ett och ett halvt år senare, den 15 oktober 1815, gifte han sig för tredje gången, då med pigan Anna Hansdotter från gården Sommaren i Naverstads socken, Göteborg & Bohuslän. De vigdes i Naverstads kyrka och som morgongåvor gav han sin hustru 12 Rd.

Troligt är att de för en kort tid bodde i Naverstads socken men redan under år 1816 återvände till Lurs socken. Var de då bodde är ännu inte känt. Det noterades att de år 1821 var "utfattige" och åter flyttade in till torpet Hedekasen under Lursäng år 1822.

Omkring år 1824 flyttade även den avskedade soldaten Anders Kåre, född 29 mars 1757, in i torpet. Han bodde hos Anders och familjen till sin död den 12 december 1831.

År 1836 är det noterat att Anders var "bräcklig". Han bodde kvar i torpet Hedekasen under Lursäng i Lurs socken till sin död, den 23 december 1843. Han var då 74 år gammal och avled av "Ålderdom". Han begravdes den 31 december.


Barn med sin första hustru, Christina Juhlsdotter:
 • Thomas, * 2 februari 1802, Tanum. † 17 februari 1802, Tanum. 1)
 • Maja Greta, * 2 februari 1802 Tanum. † 17 februari 1802, Tanum. 1)
 • Oliana, * 19 mars 1803, Tanum. 2)

  Barn med sin andra hustru, Oleana Johansdotter:
 • Talitta, * 1 juli 1806, Lur.
 • Olof, * 21 mars 1808, Lur. † 24 mars 1808, Lur.
 • Oleana, * 22 mars 1810, Lur. † 20 mars 1812, Lur.
 • Olaus, * 13 januari 1813, Lur. † 26 februari 1813, Lur.
 • Oleana, * 21 maj 1814, Lur. † 21 november 1814, Lur.

  1) Tvillingar
  2) I husförhörslängderna kallad Juliana.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2011-01-02