Amalia Sandahl

Hon föddes den 6 augusti 1818 i Grevbäcks socken, Skaraborgs län. Hennes föräldrar var kyrkoherden Anders Sandahl och hans hustru Eva Michaël. Hon döptes till Amaila Maria. Enligt vad som kan utläsas i kyrkböckerna är det troligt att hon kallades Amalia.

I och med att fadern år 1827 blev Kyrkoherde i Bottnaryd flyttade familjen in i Bottnaryds prästgård. Efter faderns död år 1834 bodde familjen kvar i prästgården.

År 1836 flyttade hon som artonåring till Hjo för att bo hos sin morbror som var handlare i Folagården i Hjo. Där stannade hon i två år till år 1838, då hon flyttade tillbaka till Bottnaryds socken.

År 1844 - 1845 bodde hon i Jönköping, kvarteret 36. Där födde hon sitt första barn, sonen David Hjalmar, den 18 juni 1845. Sonen föddes som oäkta men fick efternamnet Zackrisson. Han bodde kvar hos modern fram till år 1858 då han som trettonåring flyttade till Göteborg. Hans vidare öden är inte kända.

År 1853 födde hon sitt andra barn, sonen Adolf. Även han föddes som oäkta den 29 juni 1853. Enligt kyrkböckerna föddes han i Tuns församling, Skaraborgs län. Amalia var dock skriven på gården Hinderstorp i Häggesleds församling, Skaraborgs län. Häggesleds församling ingår i Järpås pastorat varför det i kykböckerna därefter alltid är noterat att Adolf var född i Järpås. Adolf är i kyrböckerna inledningsvis noterad med efternamnet Westfelt vilket senare justerades till Westdahl. Adolf bodde samman med sin mor fram till år 1872 då de flyttade år olika håll. Adolf var då 19 år gammal.

Amalia gifte sig aldrig utan titulerades alltid som "Mamsell" i kyrkböckerna. För sitt uppehälle hade hon anställning hos olika personer. Hon flyttade i stort sett varje år till en ny arbetsgivare i olika socknar och städer.

Åren 1872 - 1874 var hon anställd på gården Ölanda i Istrums socken, Skaraborgs län. Det är noterat att hon den 24 oktober 1874 flyttade ut från Istrums socken för vidare adress Söderköping. Hon har dock inte kunna återfinnas som inflyttad i Söderköping.

Ett drygt halvår senare, den 3 juni 1875, inflyttade hon till gården Öredal i Hangelösa socken, Skaraborgs län, för att arbeta som hushållerska. Hon sägs då komma från Varnhem. Dock har hon inte heller kunnat återfinnas i kyrkböckerna i Varnhem. Vi får antaga att om hon nu reste till Söderköping och därefter till Varnhem så har hennes tid på respektive plats varit så kort att hon inte skrivits in i kyrkböckerna.

Följande år, på hösten 1876, flyttade hon vidare till Folkskolan i samma socken. Den låg på Smedegårdens ägor och där hade hennes son Adolf då fått tjänst som skollärare. Sonen Adolf inlyttade den 28 oktober 1876. Troligt är att hennes son beslutat att ta hand om sin mor som troligen hade det svårt eftersom hon inte fick stanna så länge på varje anställning.

Amalia bodde kvar hos sin son Adolf i Smedegården i Hangelösa församling till sin död. Hon avled i lunginflammation endast 61 år och 3 månader gammal den 28 november 1879. Hon begravdes den 5 december.


Barn:

  • David Hjalmar Zackrisson, * 18 juni 1845, Jönköping.
  • Adolf, * 29 juni 1845, Tun (Järpås).


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-07-29