Jonas Olofsson Kihlberg

Han föddes den 1 september 1816 på gården Dunstorp i Skarstads socken, Skaraborgs län. Hans föräldrar var Vice Klockaren Olof Jonasson Kihlberg och hans hustru Stina Andersdotter.

Han bodde hos sina föräldrar, under åren från 1825, "wid Prestgården" i Skarstads socken.

Som sextonåring, år 1832, konfirmerades han i Skarstads kyrka. Två år senare, år 1834 utflyttade han till Skara. Han var då 18 år gammal.

Senare kom ha tillbaka till Skarstads socken där han blev Klockare. Han blev bosatt vid Skarstad.

Den 29 december 1843 gifte han sig i Skarstad med Johanna Månsdotter. Johanna var då piga vid Kyrketorp i samma socken. Hon flyttade in till Jonas i samband med giftermålet.

Familjen bodde därefter vid Klockaregården i Skarstads socken.

Där bodde han  till sin död den 11 februari 1898, 81 år gammal. Det är då noterat att familjen bodde vid Prästbolet i Skarstads socken. Det är inte noterat vad han avled av. 


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-03-19