Anders Persson

Anders föddes den 20 augusti 1798 i Lundby i Väderstads socken, Östergötlands län. Hans föräldrar var rusthållaren Peter Hansson och hans hustru Stina Bengtdotter.

Han gifte i sig i Ekeby kyrka den 19 oktober 1827 med pigan Maja Stina Jonsdotter från Fiskevik i Ekeby socken. Efter bröllopet flyttade Maja Stina in till Anders som vi denna tid bodde på fädernegården Stakegården, Rusthåll nummer 89 på Lundby Skattegårds ägor, Väderstads socken.

Anders var det av barnen som fick ta över gården efter sin far. Han blev mao också rusthållare i Lundby Stakagård.

Hans två äldre syskon Stina och Sven förblev bägge ogifta. Det är noterat att Sven var "ofärdig". De stannade på fädernegården i hela sina liv och arbetade som piga och dräng åt Anders och hans familj. Stina avled den 24 juli 1847. Sven blev sjuklig och lam under 1850-talets senare del och avled den 1 oktober 1866.

Under åren 1871-1875 överlät han bruket av gården till sonen Alfred. Alfred som under år 1873 gifte sig med Albertina Persdotter från Jerstads socken, Östergötlands län, bodde också från år 1876 på gården med sin familj.

Anders bodde kvar i Stakegården på Lundby Skattegårds ägor i Väderstads socken till sin död, den 10 februari 1882, 83 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-02-26