Magnus Svensson

Magnus föddes den 4 juni 1801 på gården Valhyltan i Tranemo socken, Älvsborgs län. Hans föräldrar var Bonden Sven Månsson och hans hustru Brita Andersdotter. Gården Valhylta omfattade 1/8 mantal Frälse.

Han växte upp på gården och omkring år 1816 flyttade han vidare till någon av de andra gårdarna i samma socken för att tjäna som dräng.

År 1824 flyttade han åter hem till sina föräldrar i Valhylta. I januari följande år, den 5 januari 1825, gifte han sig med pigan Catharina Bengtsdotter från gården Stora Snarås i samma socken. De bosatte sig i Valhylta.

Vid samma tid, omkring år 1825 uppstod torpet Svenstorp dit hans föräldrar flyttade. Svenstorp låg troligen alldeles i närheten av gården. Valtylta  Magnus blev då också ägare till Valhylta.

Han brukade gården Valhylta i Tranemo socken till sin död den 12 maj 1864.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-08-20