Per Stensson Wångberg

Per föddes troligen i Norra Vånga socken, Skaraborgs län, år 1708 eller år 1716. Av noteringen vid hans död 1792 vet vi att han mor hette Elin. Vem hans far var är däremot mer oklart. Troligen är han oäkta barn till Kapten Jacob Reenstierna. Om detta skriver Anders Perlinge:

"Snickaren och bonden Per Stensson Wångbergs bakgrund är inte helt uppenbar, men utgör möjligen en mer spännande släktsaga än det i förstone skulle kunna finnas anledning att tro. Husförhörslängderna i Amnehärad (R) gör gällande att han var född 1708, men enligt dödbokens åldersuppgift i samma socken 1792 var han född ca 1716. Ingen ort anges, men modern uppges i denna sena källa ha hetat Elin och fadern Sten.

I bouppteckningen benämnes han endast ”Gamla Pehr Wångberg i Varsundet”. Församlingens födelseböcker innehåller redovisningar även av utomäktenskapliga barn, men de har en lucka för perioden 1708-1718 och här återfinns han alltså inte för den händelse han nu ändå var född i Amnehärad." (Se vidare Släkterna Reenstierna och Wångberg - Ett okänt samband...).

Per blev senare bonde på gården Varsundet i Amnehärads socken och han var gift med Maria Eriksdotter. Han arbetade även som snickare.

Innan sitt äktenskap med Maria Eriksdotter var han troligen gift med "Kerstin". Hon måste ha avlidit före år 1739, dvs det år han trolovades med Maria.

I Kjelldorffs bok ”By och bygd i förvandling” finns en notis om Per Stensson Vångberg i Varsundet som 1742 gjort en anmälan angående av marknadsfolket upptagna vägar genom Varsundets ängar.

År 1790 avled hans hustru och han blev änkling.

Pär avled den 25 december 1792 på sin gård Varsundet i Amnehärads socken. Han avled av "Åldersomssvaghet" och begravdes den 30 december.

I död och begravningsboken är det alltså noterat att han vid sin död var 76 år gammal. Om detta stämmer skulle han vara född år 1716 och inte år 1708 som anges i Husförhörslängderna.


Släkterna Reenstierna och Wångberg - Ett okänt samband....


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-07-20